SPECTRUMFONDS


Wat is de achterliggende gedachte van het Spectrumfonds?

In het Spectrumcollege streven we naar verbondenheid in diversiteit. Onze vier kernwaarden - welbevinden, verbondenheid, vakmanschap en vertrouwen - geven richting aan onze leerkrachten, medewerkers en directie om iedere dag opnieuw aan een optimaal onderwijs- en opvoedingskader te bouwen voor alle leerlingen.

Binnen ons gezondheidsbeleid en het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg willen we zowel het mentale als fysieke welzijn van onze jongeren bevorderen en beschermen. Daarnaast vinden we het belangrijk om een warme thuishaven te zijn waar iedereen zich veilig voelt en kansen krijgt om zichzelf te ontplooien. We koppelen dit initiatief graag aan ons beleid rond gelijke onderwijskansen. De oprichting van het Spectrumfonds vloeit voort uit deze overtuigingen en streefdoelen die ook terugkeren in de missie en visie van het Spectrumcollege.

Waarvoor gebruiken we het Spectrumfonds?

Het doel van het scholengemeenschappelijke Spectrumfonds is om initiatieven te ondernemen die al onze leerlingen ten goede komen en hun welbevinden stimuleren. We kunnen inkomsten uit het fonds inzetten om gratis soep en fruit uit te delen, maar ook om vrouwelijke hygiëneproducten te voorzien of ervoor te zorgen dat alle leerlingen mee kunnen op een (meerdaagse) uitstap. Indien nodig kan het fonds een buffer vormen voor onbetaalde schoolrekeningen. Kortom, het Spectrumfonds komt tegemoet aan diverse urgente en terugkerende noden die onze leerlingen op school ervaren.

Wie beheert het Spectrumfonds?

Het Spectrumfonds wordt beheerd door de financiële dienst en de schoolraad (een afvaardiging van het personeel, de leerlingen en lokale stakeholders). Zo willen we verschillende waardevolle actoren inspraak geven in de initiatieven die we dankzij het fonds zullen ondernemen. We kiezen hiermee resoluut voor verbondenheid en vertrouwen.